CANIS LUPUS

Canis lupus између обредне маске и књижевне животиње  јесте прва фаза пројекта Усмено, обредно, књижевно, који се реализује уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије и Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу. Руководилац пројекта је проф. др Маја Анђелковић (ФИЛУМ), а програмски координатор проф. др Јеленка Пандуревић (Филолошки факултет, Бања Лука).

Наведена тема подразумевала је анализу статуса митолошког и обредног текста у књижевној обради. Овако задат угао посматрања провоцирао је нова читања националне и светске књижевности, из аспекта теренских фолклорних записа и палимпсестних наслојавања у која улазе сегменти реалног, митског, фолклорног и поетског простора, уз подршку  не само антропологије, фолклористике, књижевних студија, него и историје уметности. Лингвистичка и етнолингвистичка истраживања значајно партиципирају у овако замишљеном приступу књижевности, као и актуелни идеолошки и политички, односно медијски дискурс.
Тематски оквир прве фазе:

I Књижевна анималистика и анимални кодови у књижевности. 

II Canis lupus и усмени текст. Између обредности и књижевности.

1. „Вучји фолклор“ у интерпретацији Питера Пласа, Обредни жанрови и етнопоетика „вучјих текстова“

2. Canis lupus, ратничке дружине и rites de passage

3.  Митолошке и митопоетске пројекције хромог вука и вучјег пастира

III  Canis lupus као literarum bestia

Постави коментар

 
Усмено, обредно, књижевно © 2016. | Сва права задржана.
Прилагодио за мрежу Р. Д. М. | Поносно покреће Blogger
Top